Έλεγχος ροής κονιαμάτων και χύδην στερεών

Στις γραμμές παραγωγής, τα κονιάματα και τα χύδην στερεά ρέουν, μεταφέρονται, μεταγγίζονται ή κατακρημνίζονται από μηχάνημα σε μηχάνημα, από μηχάνημα σε σιλό / χοάνες (hopper) / κάδους (bins), ή αντίστροφα. Σπάνια, ωστόσο, συμβαίνει αυτό ασταμάτητα και χωρίς batching ή εκτροπή υλικού κατά μήκος της διεργασίας.

Ο βιομηχανικός εξοπλισμός του WAMGROUP καθιστά δυνατή την αναχαίτιση και χειρισμό αυτών των ροών/κινήσεων κονιαμάτων και χύδην στερεών.


Βαλβίδες τύπου θυρίδας (slide gate)

Αξιόπιστη αναχαίτιση ροής στερεών σε μορφή σκόνης, πούδρας, κονιάματος και κώκκων.

VL

Οι βαλβίδες VL τύπου θυρίδας τοποθετούνται στις εξόδους δεξαμενών οποιουδήποτε τύπου (σιλό / hopper / κάδοι), στις εισόδους και εξόδους από συστήματα μηχανικής μεταφοράς (π.χ., κοχλίες), και στις εισόδους συστημάτων εκφόρτωσης (π.χ., φυσσούνες). Σε σύγκριση με αντίστοιχες καθολικά μεταλλικές βαλβίδες θυρίδας, οι βαλβίδες της σειράς VL διαθέτουν χαρακτηριστικά και καινοτομίες που τις προσδίδουν εξαιρετική αξιοπιστία και μακροζωία, όπως και ευκολία χρήσης, επιθεώρησης και συντήρησης.

Το σημαντικότερο πλεονέκτημά τους, αυτό της μακροζωίας, οφείλεται στο ότι το μεταλλικό τους πλαίσιο είναι μερικώς και η λάμα της θυρίδας εξ ολοκλήρου επικαλυμμένα με το τεχνοπολυμερές SINT® του WAMGROUP. Η χρήση αυτού του ειδικά εξελιγμένου σύνθετου υλικού συνεισφέρει στην στεγανότητα της βαλβίδας, διευκολύνει την ροή καθώς και επίσης μειώνει αισθητά την φθορά από τριβή κατά την ροή των στερεών, ειδικά σε σύγκριση με παραδοσιακές, εξ ολοκλήρου μεταλλικές βαλβίδες χωρίς αυτό το τεχνολογικό πλεονέκτημα.

Πέραν από την χρήση εξειδικευμένων υλικών, η σειρά βαλβίδων VL διακρίνεται για τον έξυπνο modular μηχανολογικό σχεδιασμό της, χάρη στον οποίο διατίθενται ποικίλες εκδοχές για την εκάστοτε εφαρμογή, όπως διαφορετικά σχήματα και μεγέθη της διατομής, διαφορετικά υλικά πλαισίου και λάμας, και μηχανισμοί ενεργοποίησης.

Συγκεκριμένα, η διατομή ονομαστικού μεγέθους (μήκους πλευράς ή διαμέτρου) 150 ως 400 mm μπορεί να είναι τετράγωνη (μοντέλα VLQ και VLS), στρογγυλή (μοντέλο VLC) ή ορθογώνια (μοντέλο VLR), το πλαίσιο και τα έδρανα από carbon steel ή ανοξείδωτα (stainless steel) SS 304, και η λάμα από τα ίδια υλικά χωρίς επικάλυψη με τεχνοπολυμερές SINT®, κατ'επιλογή. Για χρήση σε εφαρμογές της βιομηχανίας επεξεργασίας και παραγωγής τροφίμων σε ξηρά μορφή διατίθεται η επιλογή της επικάλυψης σώματος και λάμας (SS 304) με τεχνοπολυμερές SINT® AL, το οποίο φέρει πιστοποίηση για χρήση food-grade.

Με εξαίρεση το μοντέλο VLS, το οποίο φέρει ενσωματωμένο πνευματικό ενεργοποιητή μέσα στο πλαίσιο της βαλβίδας, όλες οι βαλβίδες της σειράς VL μπορούν να συνδυαστούν ευέλικτα με χειροκίνητο, ηλεκτροπνευματικό, ή πλήρως ηλεκτρικό μηχανισμό ενεργοποίησης με αντίστοιχα παρελκόμενα, όπως κιτ στήριξης πνευματικού κυλίνδρου, πηνία (24 V DC, 24 V AC / 50 Hz, 48 V AC / 50 Hz, ή 220 V AC / 50 Hz), μονοστατικές ή διστατικές ηλεκτροβαλβίδες και τερματοδιακόπτες. Έτσι καθίσταται εύκολη και η αναβάθμιση τους ανά πάσα στιγμή από χειροκίνηση σε αυτοματοποιημένη λειτουργία.

Για την χρήση σε περιβάλλοντα με εκρηκτικές ατμόσφαιρες διατίθεται επίσης η γκάμα VL με πιστοποίηση ATEX.

Περισσότερα »


Βαλβίδες τύπου θυρίδας χαμηλού προφίλ

Reliable, versatile, and durable in use with powdery or granular materials.

VIB

The wide use of WAM’s special SINT engineering polymer and an innovative design geometry make these Low Profile aluminium Slides Valves the ideal solution for intercepting the flow of powders, flakes or granular materials in gravity or conveying applications. A food-grade version in compliance with Regulation (EC) No. 1935/2004 matches requirements from the high end of the industry.

The low-profile VIB Slide Valves consist of two high pressure die-cast semi-bodies manufactured from aluminium alloy, a sliding blade in carbon or stainless steel, a carbon or stainless steel frame and a pre-stressed elastomeric seal manufactured from WAM’s unique SINT engineering polymer composite.

The use of SINT engineering polymer composites considerably increases resistance to abrasion as compared to traditional valves. The valves are equipped with live-loaded seals which ensure extended durability and wear resistance, providing excellent sealing across the entire valve surface. Additional flange gaskets are not required.

VIB Slide Valves are available in a variety of configurations: the VIBQ version comes with a square inlet; the VIBC-type has a circular open cross section.

For the food industry a version with stainless steel blade and frame, as well as food-grade seal is available.

Περισσότερα »


Βαλβίδες τύπου πεταλούδας (butterfly valve)

VFS

Χάρη στο μεγάλο εύρος επιλογών, οι βαλβίδες WAM VFS τύπου πεταλούδας (butterfly valve / κλαπέτο) είναι παγκοσμίως ο πιο ευρέως χρησιμοποιούμενος εξοπλισμός για φραγή της εξόδου από σιλό (silo), δεξαμενή (hopper), και κάδους (bins). Τοποθετούνται επίσης ως επιλεκτική παρεμπόδιση/αναχαίτιση υλικών (χύδην στερεά, πούδρες, κονιάματα) κάτω από κοχλίες μεταφοράς.

Στην στάνταρ εκδοχή της, η βαλβίδα VFS είναι διαθέσιμη με διατομή ονομαστικής διαμέτρου 100, 150, 200, 250, 300, 350 και 400 mm και διαθέτει δίσκο επενδεδυμένο με αντιτριβικό τεχνοπολυμερές SINT και δακτύλιο στεγανοποίησης από νιτρίλιο, επιτυγχάνοντας έτσι στεγανότητα ως 0,2 bar.

Όλες οι βαλβίδες VFS συνδυάζονται με τρεις διαφορετικούς μηχανισμούς ενεργοποίησης: με χειροκίνηση, με πνευματική κίνηση, ή με απευθείας ηλεκτρική κίνηση, ανάλογα με την εφαρμογή και τον τύπο του υλικού. Οι τρεις τύποι ενεργοποίησης είναι εναλλάξιμοι, προσφέροντας έτσι την δυνατότητα αναβάθμισης στο μέλλον ανάλογα με τις ανάγκες τις διεργασίας.

Διατίθενται δύο βασικές εκδοχές, με φλάντζα ή ελαφρά κωνικό λαιμό στην έξοδο, ανάλογα με την σύνδεση που απαιτείται στον προσκείμενο βιομηχανικό εξοπλισμό:

Για τη βιομηχανία τροφίμων και για τη διαχείριση στερεών με διαβρωτικές ιδιότητες διατίθεται ειδική εκδοχή με ανοξείδωτο δίσκο (SS 304L) και ολική επένδυση εσωτερικών επιφανειών από υλικό προδιαγραφών. Η εκδοχή αυτή είναι επίσης "food-grade", δηλαδή πιστοποιημένη σύμφωνα με τον κανονισμό EN 1935/2004 σχετικά με τα υλικά και αντικείμενα που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα.

Για εφαρμογές σε εκρηκτική ατμόσφαιρα ATEX Zone 22 είναι επίσης διαθέσιμη η VFS ATEX.

Περισσότερα »


Βαλβίδες εκτροπής για αερομεταφορές (diverter valves)

Diverter valves with excellent price-performance ratio.

VAD

VAD Diverter Valves consist of an aluminium die-cast casing and a swivel flap that closes one duct or the other. Internal sealing of the body is achieved through low friction gaskets.

Specific surface treatment is available to make the valves suitable for operation with different materials.

VAD-type Diverter Valves are suitable for use in pneumatic conveying lines for handling any type of material in powdery or granular form.

Through activation of the actuator direction of the material flow is changed. VAD-type Diverter Valves guarantee minimum pressure loss and contamination-free, pressure-proof operation.

Περισσότερα »


Βαλβίδες εκτροπής για αερομεταφορές, με πτερύγιο (flap diverter valves)

Fitted on pneumatic conveying ducts in which switching the flow of material to different production lines is required.

VAB

The VAB Flap Diverter Valve uses a swinging flap to divert material from one duct to another. It is designed to meet the requirement of pneumatic conveying plants in re-routing powders, pellets or granules from one discharge point to another, with minimum pressure drop and high sealing efficiency.

Περισσότερα »


Βαλβίδες τροφοδοσίας προς αποφυγή σβόλων (lump breaker feeder valves)

Safe and smooth segregation of bulk materials that tend to pack and form lumps during production and/or storage.

LBC

The design of the LBC Lump-Breaking Feeder Valve favors gentle crushing even with hardened material under a medium-high material column.

The device consists of a solid cylindrical body with inlet and outlet flange, an integrated crushing tool driven by a side-located electric motor and a rigid grid. To adjust to the required particle size both blades and grid are easily removable to be adapted according to the desired material characteristics,

The Lump Breaking Feeder Valve is fed with agglomerated solids which, after being crushed are discharged through the outlet towards further processing. The LBC is the ideal solution to break up snow-ball-like materials. It is particularly suitable for hygroscopic materials and those that are compacted under pressure, such as sugar, salt, silicates, chemicals, and food products in general. The LBC Lump Breaking Feeder Valve can be fitted in loading and/or discharging pipes, for emptying or filling drums, bins, or screw conveyors.

Περισσότερα »


Μπλοκ αερισμού για ρευστοποίηση (fluidization pads)

Trouble-free material flow from silos, bins or hoppers with a variety of powdery materials.

I100

I100 Aerator Pads are a low-cost solution which ensures trouble-free material flow from silos, bins or hoppers with a variety of powdery materials. They can be easily mounted and retrofitted in existing plants.

Due to the semi-convex shape of the durable polymer pad, air is given off with a wide emission angle across the entire white filter surface.

Low pressure aeration or fluidisation prevents rat-holing, bridging, segregation or material residues at the bottom of the silo cone.

I100 Aerator Pads excel thanks to a lightweight, yet robust and reliable engineering polymer casing and filter design. In a single row installation, they are widely used for materials such as cement and similar materials. More sophisticated applications with alternately-fed multiple rows can be used for lime storage and dosing plants in which fluidisation is used not only during discharging of the silo but also to keep the material in motion during extended periods of storage.

A rectangular, external mounting kit is available for easily fitting or retrofitting batching plants.

Περισσότερα »


Πνευματικά σφυριά για ρευστοποίηση

GUNJET PG Air Cannons (blasters) are successfully used where bridging or rat-holing occurs.

PG

They are ideal for setting in motion irregularly shaped, dry and light bulk solids (e.g. fibres, shavings, flakes, wood chippings, plastic chippings).

GUNJET PG Air Cannons are designed to inject blasts of high pressure gas at up to 6 bar (87 psi), for a short duration (typically fractions of a second) resulting in bridging or rat-holing material to collapse.

In the standard version GUNJET PG Air Cannons are electro-pneumatically activated. A fully pneumatic version is available on request.

When operating multiple air cannons, those at the bottom should be fired first, moving on progressively upwards at regular intervals.

The curved outlet pipe conveys air tangentially along the wall of the bin or silo.

Its robust design makes the GUNJET PG Air Cannon suitable for both indoor and outdoor installation. The external parts of the body are manufactured from galvanized steel and aluminium.

GUNJET PG Air Cannons are supplied with a mounting plate which has to be welded on the bin/hopper/silo wall. A safety chain prevents accidental dropping during installation or maintenance.

GUNJET PG Air Cannons come in three different sizes.

Rat-holing

Rat-holing is a phenomenon that frequently occurs inside bins or silos with certain materials. Due to the physical and chemical properties of the product, the central material column drops instantaneously as soon as the silo outlet valve is opened, while the surrounding material remains immobile.

Especially with light materials, a PG-type GUNJET Air Cannon is often the ideal solution for such inconvenient situations. Other applications are the corners of rectangular-shaped bins where because of tiled walls or inserts, hammering or vibration on the outlet sections is unsuitable. GUNJET Air Cannons are also successfully used in cases where bridging occurs.

Περισσότερα »

Όλα τα σχετικά προϊόντα