Συμπυκνωτές/συμπιεστές εσχαρισμάτων

Αποτελεσματική συμπίεση/συμπύκνωση στερεών εσχαρισμάτων από αστικά και βιομηχανικά λύματα