Αερομεταφορά κονιαμάτων και χύδην στερεών

Τα πνευματικά συστήματα αερομεταφοράς μεταφέρουν χύδην υλικά και κονιάματα από μια πηγή σε έναν προορισμό εντός της ροής ενός αερίου, συνήθως αέρα. Η δύναμη μεταφοράς προκαλείται από τη διαφορά πίεσης μέσα στους κλειστούς αγωγούς της διαδρομής του συστήματος πνευματικής μεταφοράς. Η διαφορά πίεσης και η προκύπτουσα ροή αερίου παράγεται από εξοπλισμό όπως φυσητήρες θετικής εκτόπισης ή αντλίες κενού.


Περιστροφικές βαλβίδες διαμπερούς εκκένωσης (blow-through rotary valves)

The ideal solution for feeding powdery or granular materials into a pneumatic conveying system.

RVS

RVS Blow-Through Rotary Valves consist of a tubular cast iron or stainless steel casing, a horizontally mounted rotor with a certain number of oblique V-shaped cross section compartments, a drive unit and a casing cover at each end.

Two compartments at a time of the continuously turning rotor are filled up with material entering through the inlet at the top of the Rotary Valve. After less than half a turn material falls through the bottom outlet into an air stream passing through a pneumatic conveying pipeline connected with the bottom part of the Rotary Valve.

Περισσότερα »


Βαλβίδες εκτροπής (diverter valves)

Diverter valves with excellent price-performance ratio.

VAD

VAD Diverter Valves consist of an aluminium die-cast casing and a swivel flap that closes one duct or the other. Internal sealing of the body is achieved through low friction gaskets.

Specific surface treatment is available to make the valves suitable for operation with different materials.

VAD-type Diverter Valves are suitable for use in pneumatic conveying lines for handling any type of material in powdery or granular form.

Through activation of the actuator direction of the material flow is changed. VAD-type Diverter Valves guarantee minimum pressure loss and contamination-free, pressure-proof operation.

Περισσότερα »


Βαλβίδες σύνθλιψης (pinch valves)

Interception of material flow in pneumatic conveying systems, and locking of silo-filling pipes.

VM

The body of the VM/VMM Pinch Valve is manufactured from aluminium alloy while the sleeves come in fabric-reinforced material. The sleeve support bushes are either made from aluminium alloy, hardened carbon steel, or 304/316 stainless steel.

VM and VMM-type Pinch Valves are used for interception of material flow in pneumatic conveying systems, or other pipelines. In addition, they can be installed as a locking device for silo filling pipes.

Regarding VM only, by introducing compressed air through the threaded bore into the interior of the valve, the internal flexible sleeve is reshaped in such a way as to hermetically seal the passage. With VM Pinch Valves pneumatically conveyed powders, granules, fibres, dense mixtures and liquids can be equally handled.

Regarding VMM only, by introducing compressed air into the two single action air cylinders, the internal flexible sleeve is kept open. In case of no presence of air, the cylinders will reshape the sleeve in such a way that the passage is hermetically sealed. VMM Pinch Valves can equally handle pneumatically conveyed powders, granules, fibres, dense mixtures or liquids.

Περισσότερα »


Αντιτριβικές γωνίες συστημάτων αερομεταφοράς (pipe elbows)

Μεγάλης καμπυλότητας (EXTRACURVE)

plugin:content-inject Περισσότερα »

Μικρής καμπυλότητας (EXTRABEND)

Polymer-cast, short-radius Pipe Elbows inserted as a link in pneumatic conveying ducts.

EXTRABEND

The special geometry of EXTRABEND Pipe Elbows enables diversion of the material flow at minimum wear due to a dead zone at the point of diversion.

Patented EXTRABEND Pipe Elbows offer a substantially innovative geometry suitable aiming at wear reduction during operation in all types of dilute phase pneumatic conveying systems.

The body cavity next to the point of diversion generates an internal turbulence of the material which protects the pipe elbow from wear caused by the material travelling through the duct.

Περισσότερα »


Σύνδεσμοι σωληνώσεων αερομεταφοράς (pipe couplings)

GT Couplings are designed to join together two plain pipe ends on the same horizontal axis in a safe, quick and rigid way.

GT

GT Pipe Couplings consist of two cast iron semi-casings with heavy-duty jaws set into the casing halves to secure the pipes together in a safe, quick and rigid way. The jaws ensure solid grip and prevent the pipes from pulling out.

The two semi-casings are joined together by strong bolts and nuts positioned on the two ends. Sealing is ensured by gaskets made from EPDM or food-grade SILICONE.

Περισσότερα »


Φλαντζωτοί κυλινδρικοί συλλέκτες κονιαμάτων (flanged round dust collectors)

The result of WAM’s decades of experience in dust filtration technology

WAMFLO

The WAMFLO Dust Collector range is the result of WAM’s decades of experience in dust filtration technology. Since it went into production shortly after the turn of the millennium, tens of thousands of units have left the Group’s manufacturing plants all over the world. In diverse configurations WAMFLO has proved to be suitable for a variety of applications in virtually all industries.

WAMFLO Dust Collectors are equipped with a cylindrically shaped stainless steel body and flanged bottom ring which contains vertically mounted filter elements of various types including the high efficiency POLYPLEAT. An air jet filter element cleaning system is integrated in the hinged top cover. WAMFLO Dust Collectors are available with or without suction fan. As an option for applications with top-mounted suction fan or in case of limited headroom, WAMFLO can be equipped with a large front door which facilitates access to the filter elements in case of inspection or maintenance. In the food-grade version WAMFLO comes in a zero dust residue design. WAMFLO is supplied with an integrated modular electronic panel able to manage cleaning cycles according to the specific requirements of the work process. It is suitable for operation in explosive environments.

Περισσότερα »

Όλα τα σχετικά προϊόντα