Συμπαγείς μονάδες προεπεξεργασίας

Συνδυασμός μεταφοράς, ανύψωσης, διαλογής, απομάκρυνσης, συμπύκνωσης, απομάκρυνσης και απομάκρυνσης των στερεών σε συμπαγείς μονάδες