Ασφάλεια σιλό

Πλήρωση σιλό σημαίνει άντληση/μεταγωγή κονιαμάτων (ή χύδην στερεών) και αέρα με πίεση σε ένα κλειστό δοχείο. Η διαδικασία είναι επομένως παρόμοια με το φούσκωμα ενός μπαλονιού, αλλά με μία βασική διαφορά: το σιλό δεν είναι στην πραγματικότητα ένα μπαλόνι· δεν μπορεί να τεντωθεί για να δεχθεί μεγαλύτερο περιεχόμενο από την χωρητικότητά του. Επομένως, η πλήρωση και εκκένωση ενός σιλό δεν είναι τόσο απλή υπόθεση όσο φαίνεται.

Αυτός είναι μόνο ένας από τους λόγους για τον οποίο διατίθεται μια ολοκληρωμένη γκάμα μηχανισμών και προϊόντων, τα οποία συμβάλλουν στη διαφύλαξη της ακεραιότητας του σιλό και επομένως και των ατόμων που εργάζονται γύρω του.

  • Δείκτες στάθμης για να γνωρίζετε τον βαθμό στον οποίο το σιλό είναι γεμάτο.
  • Ηλεκτρονικοί μετρητές πίεσης για παρακολούθηση της πίεσης που αυξάνεται ή πέφτει στο σιλό κατά την πλήρωση ή την εκκένωση.
  • Βαλβίδες ασφαλείας που λειτουργούν ως ισοσταθμιστής πίεσης με το περιβάλλον και ως τελευταίο μέτρο κατά την υποπίεση ή την υπερπίεση.
  • Ηλεκτρονικά συστήματα ασφαλείας τα οποία ενοποιούν όλα τα παραπάνω εύχρηστα.

Βαλβίδες εκτόνωσης πίεσης σιλό (relief valve)

Even though ideally a Pressure Relief Valve should never have to go into action, it must be efficient and reliable if needed.

VCP

VCP Pressure Relief Valves consist of a cylindrical casing with a bottom flange to be connected with a spigot welded on the silo roof, a disc shape inner steel lid for negative pressure operation held in position by a central spring rod, an outside steel ring for excess pressure kept in position by three spring rods, gaskets, and a weather protection cover.

Helical springs keep the valve lids closed when the pressure value remains within the preset limits. The three outside spring rods keep the external ring-shaped lid firmly closed as long as the force generated by the pressure inside the silo does not overcome the spring force. Once the pressure exceeds the pre-set value the lid is pushed up and pressure can escape. The smaller lid covers the central circular opening of the external lid from below. It is held in the middle by a single spring rod and is pressed onto the external lid by the normal air pressure inside the silo.

In the event of suction pressure the spring is compressed and allows the lid to drop. The air entering the silo from outside ensures rapid pressure balance and pushes the central lid back up into "closed" position.

For applications in the food industry a version compliant with European Regulation (EC) No. 1935/2004 is available.

Περισσότερα »


Ηλεκτρονικοί μετρητές πίεσης

IPE efficiently supervises the pressure rising inside bins or silos during filling and purging of tankers.

IPE

The IPE-type Electronic Pressure Meter consists of a self-cleaning wear and temperature-resistant membrane, a casing manufactured from aluminium alloy, an electronic card and assembly fittings (bolts and gasket).

By means of an electronic reading device which is activated by a membrane, the IPE-type Electronic Pressure Meter supervises the pressure rising inside bins or silos during filling and purging of the tanker.

Περισσότερα »


Δείκτες στάθμης (level indicator)

Έυκολη και ευέλικτη εγκατάσταση για αξιόπιστη ένδειξη στάθμης για σιλό και δεξαμενές στερεών.

ILT

Ο δείκτης στάθμης TOREX ILT σηματοδοτεί το επίπεδο πλήρωσης του σιλό ή της δεξαμενής στο ύψος στο οποίο έχει τοποθετηθεί το πτερύγιό του όταν η συνεχής περιστροφή (1 rpm) του πτερυγίου (stainless steel 304) παρεμποδίζεται από την παρουσία κοκκώδους στερεού ή υλικού σε μορφή πούδρας (τυπικά, ειδικού βάρους 0,3 ως 2,0 t/m³). Αντίστροφα, μόλις το επίπεδο πλήρωσης βυθιστεί κάτω από την θέση του πτερυγίου, η περιστροφή επανενεργοποιείται. Το ηλεκτρικό σήμα χρησιμοποιείται για την εκκίνηση ή παύση περαιτέρω αυτοματισμών, όπως για φίλτρα αποκονίωσης, υποβοηθήματα ροής, αεροφράχτες και μικροτροφοδότες, βαλβίδες, κοχλίες μεταφοράς, τηλεσκοπικές φυσσούνες και συστήματα αερομεταφοράς.

Σε αντίθεση με σημαντικά πιο περίπλοκα συστήματα ανέπαφης ένδειξης στάθμης, η μηχανική αρχή λειτουργίας του δείκτη στάθμης ILT τον καθιστά ανεπηρέαστο από την αγωγιμότητα και τα διηλεκτρικά χαρακτηριστικά του υλικού, καθώς και από την παρουσία εκνεφωμένου υλικού μέσα στην δεξαμενή. Η ροπή ενεργοποίησης είναι ρυθμιζόμενη σε 3 επίπεδα για υλικά διαφορετικού ειδικού βάρους. Η σύνδεση του δείκτη στάθμης βασίζεται σε σπείρωμα κατά ISO 228 από Delrin (στάνταρ) ή αλουμίνιο (σύμφωνα με ATEX Ex II 1/2 D IP65 T 100°C).

Ο περιστροφικός δείκτης στάθμης ILT διατίθεται με περίβλημα χυτού αλουμινίου με δείκτη προστασίας IP65 και σε εκδόσεις με ηλεκτρική τροφοδοσία συνεχούς και εναλλασσόμενου ρεύματος:

  • ILTD0: 24 V DC
  • ILTC0: 230 V AC 50 Hz και 115 V AC 60 Hz
  • ILTA0: 48 V AC 50 Hz και 24 V AC 60 Hz
  • ILTE0: 12 V DC

Διατίθενται επίσης μοντέλα του ILT για έλεγχο στάθμης υλικών σε θερμοκρασίες έως και 150°C ή έως και 250°C, καθώς και διπλό πτερύγιο (για ταχύτερη ένδειξη και ελαφρύτερα υλικά), και εξαρτήματα για επιμήκυνση του άξονα ως 3000 mm (για τοποθέτηση στην οροφή του σιλό ή της δεξαμενής).

Για την τήρηση απαιτήσεων τύπου ATEX διατίθεται το εύρος μοντέλων ILT ATEX.

Περισσότερα »


Ολοκληρωμένο ηλεκτρονικό σύστημα ασφάλειας σιλό

The KCS system prevents both overfilling and excess pressurisation avoiding damage to silo, venting filter and other accessories.

KCS

Damage to a silo or its accessories is most likely during filling operation from the tanker due to the risk of overfilling or excess pressurisation.

The KCS system prevents both overfilling and excess pressurisation avoiding damage to silo, venting filter and other accessories. It also reduces the risk of dust emission into the atmosphere.

The KCS Silo Safety System for the safeguarding of silos consists of a central electronic monitoring and control panel which manages a series of silos and a component kit including, in the basic version, one power panel for each silo, a silo pipe connection, a pinch valve, a tanker coupling to the filling pipe, a maximum level indicator, a differential pressure switch or electronic pressure meter, a pressure gauge for the venting filter, a pressure relief valve, and an audible alarm.

The KCS Silo Safety System can be used for silos which are filled with powders or granular materials by tanker. Damage to the silo or its accessories is most likely during filling operation from the tanker. This is due to the risk of overfilling or excess pressurisation.

The KCS system, supplied in component form, prevents both overfilling and excess pressurisation, thus avoiding damage to the silo, to the venting filter or other accessories, and reducing the risk of dust emission into the atmosphere.

Περισσότερα »

Όλα τα σχετικά προϊόντα