Βιομηχανικός εξοπλισμός WAMGROUP, Fike, CIMMA

Τεχνολογία και τεχνογνωσία επεξεργασίας στερεών σε μορφή κονιαμάτων, πούδρας και χύδην στερεών, και προστασίας βιομηχανικών διεργασιών