Συνεργάτες

WAMGROUP®

Ο όμιλος WAMGROUP είναι ο ηγέτης της παγκόσμιας αγοράς στον τομέα των μεταφορέων με κοχλίες και μεταξύ των σημαντικότερων παραγόντων στον τομέα του εξοπλισμού χειρισμού και επεξεργασίας χύδην στερεών υλικών. Η εταιρεία που ιδρύθηκε στη Μόντενα, Ιταλία, το 1968, απασχολεί περίπου 2.100 άτομα σε περισσότερες από 60 τοποθεσίες σε 40 χώρες και διαθέτει τεράστια γκάμα προϊόντων.

Fike®

Η Fike είναι ο έμπειρος, αξιόπιστος παγκόσμιος εμπειρογνώμονας σε τεχνολογίες δίσκων ρήξης, αντιεκρηκτική προστασία, προτασία από πίεση, συστήματα πυρασφάλειας και λύσεις καταστολής πυρκαγιάς για βιομηχανική ασφάλεια. Η Fike κατασκευάζει προϊόντα βιομηχανικής ασφάλειας που προστατεύουν τους ανθρώπους και την βιομηχανία από εκρήξεις αναφλέξιμης σκόνης, εκρήξεις που σχετίζονται με την πίεση, και βιομηχανικούς κινδύνους πυρκαγιάς.

CIMMA

Η CIMMA Ing. Morandotti & C. Srl, με έδρα την Παβία στην Ιταλία, δραστηριοποιείται από το 1947 στο σχεδιασμό και την κατασκευή μηχανημάτων και εγκαταστάσεων για τον χειρισμό και την επεξεργασία κονιαμάτων. Συγκεκριμένα, για μύλους άλεσης, κόσκινα, αεροταξινομητές, στεγνωτήρια, φίλτρα αποκονίωσης, αερομεταφορές και αναμικτήρες.