Εκσυγχρονισμένος πίνακας ελέγχου WAM FILCONTROL για φίλτρα αποκονίωσης

Τώρα και σε μοντέλο με σύνδεση Wi-Fi

Με το νέο σύστημα FILCONTROL Connect, η WAM προσθέτει ψηφιακή τεχνολογία για τον έλεγχο λειτουργίας και τον αυτόματο καθαρισμό φίλτρων αποκονίωσης στο ήδη επιτυχημένο FILCONTROL.

FILCONTROL Connect on WAMAIR

Αφού η WAM τα τελευταία δύο χρόνια ενημέρωσε διαδοχικά τις επιτυχημένες σειρές φίλτρων SILOTOP και WAMFLO με την τεχνολογία φιλτροστοιχείων με nanofiber, η εισαγωγή του νέου FILCONTROL στις εκδοχές Time και Connect σημαίνει την ολοκλήρωση του εκτενούς εκσυγχρονισμού των προϊόντων αποκονίωσης του WAMGROUP.

Τα φίλτρα αποκονίωσης λειτουργούν σωστά μόνο όταν διασφαλίζεται η περιοδική απόφραξη των φιλτροστοιχείων με παλμούς από πεπιεσμένο αέρα. Το σύστημα ελέγχου FILCONTROL ελέγχει τη διάρκεια των παλμών και τα μήκη διαστήματος μεταξύ τους και συνεπώς είναι ρυθμιζόμενο σύμφωνα με τις ιδιότητες του υλικού των μεταφερόμενων στερεών.

Το FILCONTROL Time μπορεί να ενεργοποιήσει έως και τρεις ηλεκτροβαλβίδες (πηνία). Επομένως, ακόμα και στην βασική του έκδοση μπορεί να χρησιμοποιηθεί για πολλά διαφορετικά συστήματα φίλτρων αποκονίωσης. Επιπλέον, η ηλεκτρονική πλακέτα επιτρέπει επέκταση για τη σύνδεση έως και 15 ηλεκτροβαλβίδων. Μπορούν να επιλεγούν δέκα διαφορετικά προγράμματα καθαρισμού για την κάλυψη διαφορετικών απαιτήσεων. Η κατάσταση του συστήματος είναι προσβάσιμη για τον χειριστή στην πρόσοψη του FILCONTROL.

FILCONTROL Connect on WAMFLO

Για να ανταποκριθεί στις σύγχρονες απαιτήσεις και δυνατότητες αυτοματισμού με ψηφιακές τεχνολογίες, η WAM ανέπτυξε το FILCONTROL Connect, το οποίο επιτρέπει την ασύρματη ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ του συστήματος ελέγχου και του χρήστη μέσω της τεχνολογίας GPRS (μονοκατευθυντική) ή Wi-Fi (αμφίδρομη). Ο χρήστης ειδοποιείται αμέσως εάν το σύστημα ελέγχου διαγνώσει πρόβλημα στη λειτουργία του φίλτρου αποκονίωσης και του καθαρισμού του. Όταν επιτευχθεί η προκαθορισμένη πτώση πίεσης (λόγω προχωρημένης φραγής των φιλτροστοιχείων από κονιάματα), ο ενσωματωμένος μετρητής διαφορικής πίεσης (MDPE) στέλνει ένα μήνυμα απευθείας στον χρήστη, ώστε να μπορεί να λάβει αντίμετρα και να αποτρέψει τυχόν ζημιά στο σύστημα αποκονίωσης και διαταράξεις στην διεργασία παραγωγής/επεξεργασίας. Η ρύθμιση του FILCONTROL Connect γίνεται μέσω πίνακα ελέγχου με τέσσερα πλήκτρα μεμβράνης και οθόνη LCD στο εξωτερικό του περιβλήματος, δίνοντας στον χρήστη τη δυνατότητα να διαμορφώσει 51 προγράμματα με μεταβλητές παραμέτρους, ανάλογα με την διεργασία και το υλικό προς αποκονίωση.

Όπως το FILCONTROL Time, έτσι και το FILCONTROL Connect προσφέρει στάνταρ την επιλογή ενεργοποίησης έως και τριών ηλεκτροβαλβίδων και πλακέτα επέκτασης για χρήση έως και 15 ηλεκτροβαλβίδων/πηνίων. Για την εξάλειψη σφαλμάτων στη σύνδεση των αγωγών βρώμικου και καθαρού αέρα στο σύστημα αερομεταφοράς, το FILCONTROL αναγνωρίζει αυτόματα τον τύπο σύνδεσης.

Και τα δύο συστήματα ελέγχου είναι τώρα διαθέσιμα για χρήση με νέα φίλτρα αποκονίωσης αλλά και για την αναβάθμιση παλαιότερων μοντέλων. Το νέο σύστημα FILCONTROL είναι 100% εναλλάξιμο με το παλαιότερο FILCONTROL, π.χ. για τα φίλτρα αποκονίωσης SILOTOP, WAMFLO, WAMAIR, καθώς και για την προγενέστερο γκάμα φίλτρων τύπου WAMECO. Το FILCONTROL Connect μπορεί να χρησιμοποιηθεί για αναβάθμιση φίλτρου με περιοδική ενεργοποίηση, π.χ. με το FILCONTROL Time, το προγενέστερο μοντέλο FILCONTROL, ή third-party ελεγκτές φίλτρων αποκονίωσης.