Νομικά στοιχεία

Επικοινωνία

TECTRA Ltd
Λ. Λαυρίου 47
15351 Κάντζα Παλλήνη

ΑΦΜ: 095513800, Δ.Ο.Υ. Παλλήνης

Όροι Χρήσης

Τελευταία ενημέρωση: 24 Μαρτίου 2020

1. Αποδοχή

Με την πρόσβαση και την περιήγηση σε αυτόν τον ιστότοπο που διαχειρίζεται η TECTRA Ltd (η "Εταιρεία") ή με τη χρήση ή / και τη μεταφόρτωση οποιουδήποτε περιεχομένου από την ίδια, συμφωνείτε και αποδέχεστε τους παρόντες όρους χρήσης όπως ορίζονται παρακάτω.

2. Σκοπός της ιστοσελίδας

Όλα τα υλικά που περιέχονται στην ιστοσελίδα της Εταιρείας παρέχονται δωρεάν και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς και δεν θα θεωρούνται ως εμπορική προσφορά, άδεια ή συμβουλευτική, εμπιστευτική ή επαγγελματική σχέση μεταξύ εσάς και της Εταιρείας. Οι πληροφορίες που παρέχονται σε αυτόν τον ιστότοπο δεν θεωρούνται υποκατάστατο της ανεξάρτητης έρευνας σας. Οι πληροφορίες που παρέχονται σε αυτόν τον ιστότοπο ενδέχεται να αφορούν προϊόντα ή υπηρεσίες που δεν είναι διαθέσιμα στη χώρα σας.

3. Σύνδεσμοι σε ιστότοπους τρίτων

Οι συνδέσεις με ιστοσελίδες τρίτων παρέχονται μόνο για λόγους ευκολίας και δεν συνεπάγονται καμία έγκριση ή έγκριση από την Εταιρεία για τους συνδεδεμένους ιστότοπους, ακόμη και αν περιέχουν το λογότυπο της Εταιρείας, καθώς αυτές οι τοποθεσίες είναι πέραν του ελέγχου της Εταιρείας. Συνεπώς, η Εταιρεία δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για το περιεχόμενο οποιουδήποτε συνδεδεμένου ιστότοπου ή οποιουδήποτε συνδέσμου που περιέχεται σε αυτόν.

4. Πνευματική ιδιοκτησία

Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και αποτελεί αποκλειστική ιδιοκτησία της Εταιρείας. Όλο το υλικό σε αυτόν τον ιστότοπο, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, κειμένων, δεδομένων, γραφικών, εικόνων, ηχογραφήσεων, βίντεο, λογοτύπων, εικονιδίων και html κώδικα προστατεύεται από το νόμο περί πνευματικής ιδιοκτησίας και παραμένει ιδιοκτησία της Εταιρείας ή τρίτου κατόχους δικαιωμάτων.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το υλικό σε αυτή την ιστοσελίδα για προσωπικούς και μη εμπορικούς σκοπούς σύμφωνα με τις αντίστοιχες αρχές της πνευματικής ιδιοκτησίας. Απαγορεύεται οποιαδήποτε άλλη χρήση ή τροποποίηση του περιεχομένου της ιστοσελίδας της Εταιρείας χωρίς προηγούμενη έγγραφη εξουσιοδότηση της Εταιρείας.

5. Εγγύηση και ευθύνη

Όλα τα υλικά, συμπεριλαμβανομένου του λογισμικού με δυνατότητα λήψης, που παρέχονται στην ιστοσελίδα της Εταιρείας παρέχονται «ως έχουν» και χωρίς καμία εγγύηση, στο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία. Ενώ η Εταιρεία θα καταβάλει εύλογες προσπάθειες για την παροχή αξιόπιστων πληροφοριών μέσω της ιστοσελίδας της, η Εταιρεία δεν εγγυάται ότι αυτός ο ιστότοπος δεν περιέχει ανακρίβειες, σφάλματα, παραλείψεις, ιούς υπολογιστών και παρόμοια ή ότι το περιεχόμενό του είναι κατάλληλο για συγκεκριμένη χρήση ή είναι ενημερωμένη. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τις πληροφορίες που παρέχονται σε αυτόν τον ιστότοπο ανά πάσα στιγμή, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Η Εταιρεία δεν εγγυάται κανένα αποτέλεσμα που προκύπτει από τη χρήση οποιουδήποτε λογισμικού είναι διαθέσιμο σε αυτόν τον ιστότοπο. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για οποιαδήποτε χρήση των υλικών που παρέχονται σε αυτόν τον ιστότοπο.

Οι πληροφορίες που παρέχονται σε αυτόν τον ιστότοπο δεν επεκτείνουν ή τροποποιούν καμία εγγύηση που μπορεί να ισχύσει για εσάς ως αποτέλεσμα συμβατικής σχέσης με την Εταιρεία.

Η Εταιρεία είναι υπεύθυνη, ανεξάρτητα από τη νομική βάση, για ζημίες που προκύπτουν από βαριά αμέλεια ή πρόθεση εκ μέρους της Εταιρείας ή των προσώπων που απασχολούνται στην εκπλήρωση συμβατικών υποχρεώσεων για λογαριασμό της ή λόγω απουσίας εγγυημένου στοιχείου ή απάτης. Αποκλείεται κάθε άλλη ευθύνη. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα σε περίπτωση απώλειας δεδομένων οποιουδήποτε είδους.

Όταν η ευθύνη της Εταιρείας εξαιρείται ή περιορίζεται από τις παραπάνω διατάξεις, ισχύει και για την προσωπική ευθύνη του προσωπικού πλήρους απασχόλησης της Εταιρείας, των λοιπών υπαλλήλων, των αντιπροσώπων και των ατόμων που απασχολούνται για την εκπλήρωση συμβατικών υποχρεώσεων για λογαριασμό της Εταιρείας.

Η πρόσβαση στον ιστότοπο της Εταιρείας παρέχεται αποκλειστικά και μόνο κατά τη διακριτική ευχέρεια του επισκέπτη / χρήστη, ο οποίος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την παροχή του απαραίτητου εξοπλισμού, λογισμικού, εξοπλισμού τηλεπικοινωνιών και οποιωνδήποτε υπηρεσιών που απαιτούνται για την πρόσβαση στον ιστότοπο. Ο χρήστης είναι επίσης υπεύθυνος για την προστασία του ηλεκτρονικού του συστήματος από ιούς και άλλα κακόβουλα προγράμματα.

6. Προστασία δεδομένων - cookies

ο Δικτυακός Τόπος (όπως απαιτείται από το νόμο και σύμφωνα με όλες τις ισχύουσες διαδικασίες) πρέπει να ενημερώνει τους επισκέπτες αυτού του ιστότοπου για την αποδοχή ή την απόρριψη των cookies κατά τη σύνδεση στην διεύθυνση https://tectra.gr.

Κάνοντας κλικ στην επιλογή "Αποδοχή", δηλώνετε αυτόματα ότι συμφωνείτε με τους όρους χρήσης των cookies στους ιστότοπούς μας και ότι συμφωνείτε με τη νέα [Ευρωπαϊκή Οδηγία GDPR] (https://gdpr-info.eu/). Εάν δεν επιθυμείτε να συμμορφωθείτε με αυτούς τους όρους, παρακαλούμε να αφήσετε τον ιστότοπό μας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση cookies, ανατρέξτε στην κατάλληλη ενότητα "Πολιτική cookies", όπου είναι απαραίτητο να παρέχονται εκτεταμένες πληροφορίες.

7. Σχόλια χρηστών - υποχρεώσεις πελατών

Η Εταιρεία δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση να παρακολουθεί τις πληροφορίες που μπορείτε να δημοσιεύσετε στην ιστοσελίδα της.

Εσείς εγγυάστε ότι οποιαδήποτε πληροφορία, υλικό (ο όρος "υλικό" σημαίνει όλα τα έργα, αρχεία ή άλλα συνημμένα που μας αποστέλλονται) ή άλλα σχόλια εκτός από τα προσωπικά δεδομένα που μπορείτε να μεταδώσετε στην Εταιρεία μέσω του ιστότοπου δεν παραβιάζει δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας άλλου εφαρμοστέου δικαίου. Αυτές οι πληροφορίες, υλικό ή σχόλια θα αντιμετωπίζονται ως μη εμπιστευτικές και μη ιδιοκτησιακές. Με την υποβολή οποιασδήποτε πληροφορίας ή υλικού, παρέχετε στην Εταιρεία απεριόριστη και αμετάκλητη άδεια χρήσης, εκτέλεσης, προβολής, τροποποίησης και μετάδοσης αυτών των πληροφοριών, αυτού του υλικού ή αυτών των σχολίων, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε υποκείμενης ιδέας, ιδέας ή τεχνογνωσίας. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να χρησιμοποιεί τις πληροφορίες αυτές με οποιοδήποτε τρόπο θεωρεί κατάλληλο. Η Εταιρεία διατηρεί επίσης το δικαίωμα να διαγράψει ή να μην δημοσιεύσει σχόλια ή υλικό που δεν πληροί αυτές τις προδιαγραφές.

8. Συμπεριφορά χρηστών

Ως επισκέπτης του Δικτυακού Τόπου, οφείλετε να χρησιμοποιήσετε την Ιστοσελίδα αποκλειστικά για νομικούς σκοπούς και σύμφωνα με τους κανόνες της ελληνικής, ευρωπαϊκής και διεθνούς νομοθεσίας, ιδίως του νόμου περί τηλεπικοινωνιών, που ενεργεί καλή τη πίστει και σύμφωνα με την καλή πίστη. Ο επισκέπτης πρέπει να απέχει από οποιαδήποτε παράνομη και καταχρηστική συμπεριφορά κατά τη χρήση και σε σχέση με τον ιστότοπο, καθώς και από την υιοθέτηση αθέμιτου ανταγωνισμού ή άλλων πρακτικών που είναι αντίθετες προς το νόμο και οι οποίες ενδέχεται να επηρεάσουν ή να βλάψουν άλλους επισκέπτες ή δυσλειτουργία. στον ιστότοπο και συνεπώς στην Εταιρεία.

9. Εφαρμοστέο δίκαιο

Οποιαδήποτε νομική διαφορά ή αξίωση που προκύπτει από ή σε σχέση με τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης διέπεται από το ελληνικό δίκαιο, αποκλειομένου οποιουδήποτε και όλων των διεθνών ή υπερεθνικών νομικών συστημάτων, και συγκεκριμένα της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τις Συμβάσεις για τη Διεθνή Πώληση Εμπορεύματα. Τα δικαστήρια της Αθήνας, Ελλάδα, έχουν αποκλειστική δικαιοδοσία σε σχέση με τυχόν διαφορές που προκύπτουν από ή σε σχέση με τους παρόντες Όρους Χρήσης. Εάν οποιοσδήποτε όρος ή διάταξη των παρόντων Όρων Χρήσης κρατείται από δικαστήριο ως παράνομη, άκυρη ή ανεφάρμοστη, οι υπόλοιποι όροι και διατάξεις παραμένουν σε πλήρη ισχύ.

10. Τροποποιήσεις των Όρων Χρήσης

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τους Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης βάσει των οποίων προσφέρεται αυτός ο ιστότοπος οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προειδοποίηση. Θα πρέπει να δεσμεύεστε αυτόματα από αυτές τις τροποποιήσεις όταν χρησιμοποιείτε αυτόν τον ιστότοπο και θα πρέπει να διαβάζετε περιοδικά τους Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης. Οι Όροι Χρήσης θεωρούνται πάντοτε ως ισχύον όπως διατυπώνονται από την πιο πρόσφατη τροπολογία. Οι χρήστες θα πρέπει ανά πάσα στιγμή να ελέγχουν για τυχόν τροποποιήσεις και, εάν συνεχίσουν να χρησιμοποιούν τον ιστότοπο, θεωρείται ότι έχουν αποδεχτεί τις τροποποιήσεις.

11. Λήψη και εκτύπωση

Αυτές οι συνθήκες μπορεί να αποθηκευτούν στον υπολογιστή σας ή να εκτυπωθούν απευθείας.

Πολιτική απορρήτου και πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων

Τελευταία ενημέρωση: 24 Μαρτίου 2020

Αυτή η ενότητα περιγράφει τον τρόπο διαχείρισης του ιστότοπου σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών που το συμβουλεύονται. Πρόκειται για μια πληροφορία που παρέχεται σύμφωνα με τον ελληνικό νόμο 4624/2019 σχετικά με την προστασία προσωπικών δεδομένων - σε όσους αλληλεπιδρούν με τις υπηρεσίες διαδικτύου της εταιρείας TECTRA Ltd προσβάσιμες ηλεκτρονικά από τη διεύθυνση https://tectra.gr.

Οι πληροφορίες παρέχονται μόνο για τον ιστότοπο της εταιρείας TECTRA Ltd και όχι για άλλους ιστότοπους οι οποίοι ενδέχεται να επισκεπτεί ο χρήστης μέσω συνδέσμων.

Οι πληροφορίες εμπνέονται από τη σύσταση που υιοθέτησαν οι Ευρωπαϊκές αρχές για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα προκειμένου να προσδιοριστούν ορισμένες ελάχιστες απαιτήσεις για τη συλλογή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο διαδίκτυο και ιδίως οι μέθοδοι, οι χρόνοι και η φύση των πληροφοριών που οι υπεύθυνοι επεξεργασίας δεδομένων πρέπει να παρέχουν στους χρήστες όταν συνδέονται σε ιστοσελίδες, ανεξάρτητα από το σκοπό της σύνδεσης. Σας καλούμε λοιπόν να διαβάσετε την Πολιτική Απορρήτου μας στην παρακάτω ενότητα.

Η Πολιτική Απορρήτου και τα πρότυπα στα οποία αναφέρεται η εταιρεία TECTRA Ltd για την προστασία των προσωπικών δεδομένων βασίζονται στις αρχές της ευθύνης, της διαφάνειας, της συνάφειας, του σκοπού χρήσης, της επαληθευσιμότητας και της ασφάλειας.

Ο κανονισμός γενικής προστασίας δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (GDPR, Κανονισμός 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016) τέθηκε σε ισχύ στις 25 Μαΐου 2018 και ορίζει τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για να διασφαλιστεί η εμπιστευτικότητα, η ακεραιότητα και η διαθεσιμότητα προσωπικών δεδομένων.

1. Προσωπικά δεδομένα

Τα "προσωπικά δεδομένα" υποδηλώνουν κάθε είδος πληροφορίας που μπορεί άμεσα ή έμμεσα να ταυτοποιήσει ένα άτομο ανεξάρτητα από το αν σχετίζεται με την προσωπική, επαγγελματική ή δημόσια ζωή του. Μπορεί να είναι ένα όνομα, μια φωτογραφία, μια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τραπεζικά δεδομένα, επιχειρηματικά στοιχεία, αγορές, ΦΠΑ, εκπαίδευση, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή διεύθυνση ηλεκτρονικού υπολογιστή και πολλά άλλα.

Όλες οι προσωπικές σας πληροφορίες που συλλέγονται μέσω των ηλεκτρονικών εντύπων της Εταιρείας και άλλων μέσων επικοινωνίας με την Εταιρεία υπόκεινται στην πλήρη και ανεπιφύλακτη συγκατάθεσή σας, παρέχοντας την αποστολή των προσωπικών σας δεδομένων σε εμάς. Εννοείται ότι διατηρείτε το δικαίωμα να ανακαλέσετε αυτή τη συγκατάθεση ανά πάσα στιγμή ενώ είστε σε θέση να έχετε πρόσβαση σε αυτά τα δεδομένα ανά πάσα στιγμή και να ζητήσετε την άμεση διαγραφή των δεδομένων σας και τη διαγραφή σας. Όλα τα δεδομένα σας προστατεύονται και διαχειρίζονται σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις της ελληνικής νομοθεσίας και η εταιρεία μας τηρεί αυστηρά όλους τους κανόνες που καθορίζονται από το σχετικό νομικό πλαίσιο. Σύμφωνα με το εφαρμοστέο δίκαιο, οι πληροφορίες που διατηρούνται στον ιστότοπό μας μπορούν να γνωστοποιούνται μόνο σε τρίτους, αρμόδιες αρχές, εισαγγελείς ή άλλες διοικητικές υπηρεσίες σύμφωνα με τους κανόνες και τους κανονισμούς που ορίζονται σε κάθε κανονιστικό πλαίσιο. Η χρήση της ιστοσελίδας της Εταιρείας προϋποθέτει και επικυρώνει ότι ο χρήστης / επισκέπτης έχει πλήρη κατανόηση των παραπάνω και συμφωνεί πλήρως με αυτούς τους όρους.

2. Ελεγκτής δεδομένων

Μετά από επίσκεψη του εν λόγω ιστότοπου, μπορούν να υποβληθούν σε επεξεργασία δεδομένα σχετικά με αναγνωρισμένα ή αναγνωρίσιμα πρόσωπα. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων είναι η TECTRA Ltd με έδρα τη Λεωφόρο Λαυρίου 47, 15351 Κάντζα Παλλήνη, Αθήνα.

3. Επεξεργαστές δεδομένων

Οι επεξεργασίες που σχετίζονται με τις υπηρεσίες των ιστοτόπων πραγματοποιούνται κυρίως στην έδρα της TECTRA Ltd και διεξάγονται από προσωπικό ταυτοποιημένο και ρητά διοριζόμενο σύμφωνα με τους ειδικούς σκοπούς των ζητούμενων υπηρεσιών.

Για τις εξεταζόμενες επεξεργασίες, η TECTRA Ltd μπορεί να χρησιμοποιήσει την υποστήριξη εξωτερικών εταιρειών, συμβούλων, προμηθευτών λογισμικού, διορισμένων διαχειριστών ή μεταποιητών, στο πλαίσιο των προβλεπόμενων σκοπών και προκειμένου να διασφαλιστεί η μέγιστη ασφάλεια και εμπιστευτικότητα των δεδομένων. Τα δεδομένα σας δεν θα αποκαλυφθούν με κανέναν τρόπο.

4. Τύποι δεδομένων που υποβάλλονται σε επεξεργασία

4.1 Επίσκεψη τοποθεσίας: δεδομένα πλοήγησης

Κατά τη διάρκεια της κανονικής λειτουργίας τους, τα συστήματα πληροφορικής και οι διαδικασίες εφαρμογής που χρησιμοποιούνται για τη λειτουργία του ιστότοπου της Εταιρείας αποκτούν ορισμένα δεδομένα των οποίων η μετάδοση είναι έμμεση στη χρήση πρωτοκόλλων επικοινωνίας μέσω Διαδικτύου.

Αυτές οι πληροφορίες χρησιμοποιούνται για την απόκτηση ανώνυμων στατιστικών πληροφοριών σχετικά με τη χρήση των ιστότοπων και για τον έλεγχο της ορθής λειτουργίας τους και δεν σχετίζονται με αναγνωρισμένους χρήστες. Ωστόσο, λόγω της φύσης τους και μέσω ενώσεων με δεδομένα που κατέχουν τρίτα μέρη, θα μπορούσαν να επιτρέψουν τον εντοπισμό των ενδιαφερομένων μερών. Αυτή η κατηγορία δεδομένων περιλαμβάνει τις διευθύνσεις IP ή τα ονόματα τομέων των υπολογιστών που χρησιμοποιούνται για τη σύνδεση με τον ιστότοπο, τις διευθύνσεις στο URI (Uniform Resource Identifier), τον αριθμό των απαιτούμενων πόρων, την ώρα της αίτησης, τη μέθοδο που χρησιμοποιήθηκε για την υποβολή (επιτυχής, σφάλμα κλπ.) και άλλες παραμέτρους που σχετίζονται με το λειτουργικό σύστημα και το περιβάλλον του υπολογιστή του χρήστη.

Αυτά τα δεδομένα αφαιρούνται από τα συστήματα μετά την επεξεργασία των στατιστικών και διατηρούνται εκτός σύνδεσης στο Διαδίκτυο αποκλειστικά για την αναγνώριση της ευθύνης σε περίπτωση εγκλημάτων πληροφορικής και προσβάσιμα μόνο κατόπιν αιτήματος της δικαστικής αρχής.

4.2 Δεδομένα που παρέχονται οικειοθελώς από τον χρήστη κατά τη χρήση ηλεκτρονικών υπηρεσιών

Για τη χρήση ηλεκτρονικών υπηρεσιών που προβλέπουν την εγγραφή ή την αποστολή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τα προσωπικά δεδομένα που χρησιμοποιούνται ελεύθερα από τους χρήστες χρησιμοποιούνται με διάφορους τρόπους:

4.2.1 Αποστολή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις διευθύνσεις που αναγράφονται στους ιστότοπους

Η προαιρετική, ρητή και εθελοντική αποστολή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις διευθύνσεις που αναγράφονται στον ιστότοπο συνεπάγεται την επακόλουθη απόκτηση της διεύθυνσης του αποστολέα, που είναι απαραίτητη για την ανταπόκριση σε αιτήματα, καθώς και οποιαδήποτε άλλα προσωπικά δεδομένα περιλαμβάνονται στο μήνυμα. Η TECTRA Ltd διασφαλίζει ότι τα προσωπικά δεδομένα που παρέχονται από τους χρήστες (όνομα, επώνυμο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) που στέλνουν αιτήματα για πληροφορίες χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για να επιτρέψουν την εκτέλεση της υπηρεσίας. η απουσία τους καθιστά αδύνατη την επίτευξη όσων έχουν ζητηθεί.

5. Μέθοδοι επεξεργασίας

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα επεξεργάζονται με αυτοματοποιημένα εργαλεία για το χρονικό διάστημα που είναι απολύτως απαραίτητο για την επίτευξη των σκοπών για τους οποίους συλλέχθηκαν. Εφαρμόζονται ειδικά μέτρα ασφαλείας για την αποφυγή απώλειας δεδομένων, παράνομης ή λανθασμένης χρήσης και μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης.

Τα προσωπικά δεδομένα που παρέχονται από τους χρήστες μπορούν να χρησιμοποιηθούν, αλλά μόνο με την προηγούμενη και ρητή συγκατάθεσή τους για πληροφορίες και δραστηριότητες μάρκετινγκ. Οι κατάλληλες συνοπτικές πληροφορίες και αιτήσεις για συναίνεση διατίθενται στις ενότητες του ιστότοπου που έχει δημιουργηθεί για υπηρεσίες κατ'απαίτηση, προκειμένου να προσελκύσουν την προσοχή των χρηστών στον τρόπο επεξεργασίας των προσωπικών τους δεδομένων.

Τα δεδομένα που συλλέγονται δεν θα αποκαλυφθούν ούτε θα κοινοποιηθούν σε άλλα θέματα, εκτός από τους σκοπούς που συνδέονται και χρησιμεύουν για την παροχή της ζητούμενης υπηρεσίας.

6. Προαιρετική παροχή δεδομένων

Τα στοιχεία εγγραφής και αίτησης για ηλεκτρονικές υπηρεσίες παρέχονται οικειοθελώς από τους χρήστες, ακόμη και αν λειτουργούν για την παροχή υπηρεσιών: η μη παροχή τέτοιων δεδομένων συνεπάγεται ότι η εγγραφή και η συνδρομή σε υπηρεσίες δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί.

Η παροχή δεδομένων για σκοπούς πληροφόρησης και μάρκετινγκ είναι προαιρετική και ο χρήστης είναι ελεύθερος να εκφράσει τη συγκατάθεσή του για αυτή τη θεραπεία: η έλλειψη συγκατάθεσης συνεπάγεται για την TECTRA Ltd την αδυναμία ενημέρωσης του χρήστη για εμπορικές και διαφημιστικές πρωτοβουλίες.

7. Χρήση cookies

Σχετικά με τη χρήση cookies, ανατρέξτε στην κατάλληλη ενότητα "Πολιτική cookies", όπου παρέχονται διευρυμένες πληροφορίες.

8. Δικαιώματα των ενδιαφερομένων μερών

Τα υποκείμενα στα οποία αναφέρονται τα προσωπικά δεδομένα έχουν το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να επιβεβαιώσουν την ύπαρξη ή όχι των ίδιων δεδομένων και να γνωρίζουν το περιεχόμενό τους και την προέλευσή τους, να επαληθεύσουν την ακρίβειά τους ή να ζητήσουν την ενσωμάτωσή τους ή την ενημέρωσή τους ή τη διόρθωση, μπορεί να ασκήσει:

 • το δικαίωμα να γνωρίζετε:      την προέλευση των προσωπικών δεδομένων ·      τους σκοπούς και τις μεθόδους θεραπείας,      τη λογική που εφαρμόζεται σε περίπτωση επεξεργασίας που πραγματοποιείται με τη βοήθεια ηλεκτρονικών οργάνων ·      τα στοιχεία ταυτοποίησης του ιδιοκτήτη, των διαχειριστών, των θεμάτων ή των κατηγοριών των υποκειμένων, στα οποία μπορούν να διαβιβαστούν τα προσωπικά δεδομένα ή που μπορούν να ενημερωθούν για αυτά.
 • το δικαίωμα απόκτησης από τον ιδιοκτήτη ή τον διαχειριστή, χωρίς καθυστέρηση:      ενημέρωση, διόρθωση ή, όταν ενδιαφέρεται, ενσωμάτωση δεδομένων ·      η ακύρωση, η μετατροπή σε ανώνυμη μορφή ή η παρεμπόδιση δεδομένων που έχουν υποστεί επεξεργασία κατά παράβαση του νόμου, συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων των οποίων η διατήρηση είναι περιττή για τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν ή στη συνέχεια υποβλήθηκαν σε επεξεργασία τα δεδομένα ·     * τη βεβαίωση ότι οι πράξεις που αναφέρονται στα προηγούμενα γράμματα ab έχουν γνωστοποιηθεί, επίσης όσον αφορά το περιεχόμενό τους, σε εκείνους στους οποίους έχουν κοινοποιηθεί ή διανεμηθεί τα δεδομένα, εκτός εάν η εκπλήρωση αυτή αποδειχθεί αδύνατη ή συνεπάγεται χρήση μέσων προδήλως δυσανάλογων προς το προστατευόμενο δικαίωμα.
 • το δικαίωμα να αντιταχθεί εν όλω ή εν μέρει:      για νόμιμους λόγους, για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων που τον αφορούν, έστω και αν έχουν σχέση με το σκοπό της συλλογής.      στην επεξεργασία προσωπικών δεδομένων που τον αφορούν για σκοπούς αποστολής διαφημιστικού υλικού ή άμεσης πώλησης ή για διεξαγωγή έρευνας αγοράς ή εμπορικής επικοινωνίας.

Τα δικαιώματα μπορούν να ασκηθούν με αίτημα που αποστέλλεται στην φυσική διεύθυνση του ιδιοκτήτη: TECTRA Ltd με έδρα τη Λεωφόρο Λαυρίου 47, 15351 Κάντζα Παλλήνη, Αθήνα, ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο tectra@tectra.gr.

Πολιτική cookies

Τελευταία ενημέρωση: 24 Μαρτίου 2020

Η εταιρεία TECTRA Ltd αναλαμβάνει να προστατεύσει τα προσωπικά σας στοιχεία και αυτό το έγγραφο στοχεύει να σας βοηθήσει να κατανοήσετε ποιες πληροφορίες συλλέγουμε για εσάς και πώς το χρησιμοποιούμε.

Τι είναι τα cookies και πώς τα χρησιμοποιούμε;

Το cookie είναι ένα απλό αρχείο κειμένου που είναι αποθηκευμένο στον υπολογιστή σας ή σε μια κινητή συσκευή από έναν διακομιστή ιστότοπου και ότι μόνο αυτός ο διακομιστής θα μπορεί να ανακτήσει ή να διαβάσει το περιεχόμενό του. Περιέχει κάποιες ανώνυμες πληροφορίες και επιτρέπει στον ιστότοπο να θυμάται κάποια δεδομένα.

Γιατί χρησιμοποιούμε cookies;

Προσπαθούμε πάντα να βελτιώσουμε τον ιστότοπό μας και να διευκολύνουμε την κατανόηση των υπηρεσιών και των προτάσεών μας. Έχουμε ταξινομήσει τα πιο συχνά χρησιμοποιούμενα cookies με βάση τον τύπο χρήσης ως εξής:

 • βασικά/τεχνικά cookies
 • λειτουργικά cookies
 • στατιστικά cookies
 • συμπεριφορικά cookies
 • cookies τρίτων παρόχων
 • cookies συνεδρίας
 • μόνιμα cookies.

Μόνο μερικοί από αυτούς τους τύπους χρησιμοποιούνται σε αυτόν τον ιστότοπο.

Πώς να ελέγξετε και να διαχειριστείτε τα cookies

Η ενότητα "Βοήθεια" του προγράμματος περιήγησης θα πρέπει να μπορεί να σας βοηθήσει με τη διαχείριση των ρυθμίσεων cookies. Αν δεν θέλετε να λαμβάνετε cookies, μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησής σας έτσι ώστε να σας ειδοποιεί όταν στέλνονται. Είναι επίσης δυνατή η διαγραφή cookies που έχουν ήδη αποθηκευτεί ανά πάσα στιγμή μέσω των ρυθμίσεων του προγράμματος περιήγησης. Μπορείτε να επιλέξετε αν το πρόγραμμα περιήγησής σας θα αποδεχτεί ή όχι τα cookies που έχουν οριστεί από τον ιστότοπό μας στη σελίδα ρυθμίσεων cookies. Σας ενημερώνουμε ότι το μεγαλύτερο μέρος του ιστότοπού μας λειτουργεί χωρίς τη χρήση cookies, αλλά εάν επιλέξετε να απενεργοποιήσετε ορισμένα από αυτά, θα χάσετε λειτουργίες και λειτουργίες.

Πώς θα ενεργοποιήσετε ή απενεργοποιήσετε τα cookies στο πρόγραμμα περιήγησής σας;

Σημείωση: Αυτές οι πληροφορίες ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τις μελλοντικές ενημερώσεις του προγράμματος περιήγησης που είναι εκτός ελέγχου μας.

Apple Safari

 1. Επιλέξτε "Προτιμήσεις" στη γραμμή εργαλείων και, στη συνέχεια, επιλέξτε τον πίνακα "Ασφάλεια" στο παράθυρο διαλόγου που ακολουθεί
 2. Στο τμήμα "Αποδοχή cookies", μπορείτε να καθορίσετε αν και πότε θα πρέπει το Safari να αποθηκεύει cookies από ιστότοπους. Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στο κουμπί "Βοήθεια" (το οποίο επισημαίνεται με ερωτηματικό)
 3. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη ρύθμιση cookies στο Safari, ανατρέξτε στις ακόλουθες σελίδα της Apple:

https://support.apple.com/kb/PH21411 https://support.apple.com/kb/PH19214 https://support.apple.com/kb/PH17191

Google Chrome

 1. Κάντε κλικ στο εικονίδιο "Εργαλεία"
 2. Επιλέξτε "Ρυθμίσεις" και μετά "Προηγμένες ρυθμίσεις"
 3. Επιλέξτε "Ρυθμίσεις περιεχομένου" στο στοιχείο "Απόρρητο"
 4. Για να ενεργοποιήσετε τα cookies, στην ενότητα "Cookies", επιλέξτε "Να επιτρέπεται η αποθήκευση δεδομένων τοπικά". Αυτό θα επιτρέψει και τα cookies πρώτων και τρίτων. Ωστόσο, για να ενεργοποιήσετε μόνο τα cookies πρώτου μέρους, ενεργοποιήστε το στοιχείο "Αποκλεισμός cookies και δεδομένων ιστότοπου τρίτων". Για να απενεργοποιήσετε πλήρως τα cookies, επιλέξτε "Αποκλεισμός ιστότοπων από την επιλογή οποιωνδήποτε δεδομένων"
 5. Υπάρχουν διαφορετικά επίπεδα ενεργοποίησης των cookies στο Chrome. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη ρύθμιση cookie στο Chrome, ανατρέξτε στην παρακάτω σελίδα: https://support.google.com/chrome/answer/95647

Microsoft Internet Explorer

 1. Κάντε κλικ στο κουμπί "Εργαλεία" και έπειτα στο "Επιλογές Internet"
 2. Επιλέξτε την καρτέλα "Απόρρητο" και μετακινήστε το ρυθμιστικό στο επίπεδο προστασίας προσωπικών δεδομένων που θέλετε να ρυθμίσετε (προς τα πάνω για να αποκλείσετε όλα τα cookies ή να τα αφήσετε όλα)
 3. Στη συνέχεια, κάντε κλικ στο OK
 4. Υπάρχουν διαφορετικά επίπεδα ενεργοποίησης των cookies στον Internet Explorer. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη ρύθμιση των cookies στον Internet Explorer, ανατρέξτε στην ακόλουθη σελίδα της Microsoft: http://windows.microsoft.com/windows7/block-enable-or-allow-cookies

Microsoft Edge

https://privacy.microsoft.com/windows-10-microsoft-edge-and-privacy

Mozilla Firefox

 1. Στη γραμμή εργαλείων που βρίσκεται στην κορυφή του προγράμματος περιήγησης, επιλέξτε "Εργαλεία" και έπειτα "Επιλογές"
 2. Στη συνέχεια, επιλέξτε την καρτέλα "Απόρρητο"
 3. Μεταβείτε στις "Ρυθμίσεις ιστορικού" και, στη συνέχεια, στο "Χρήση προσαρμοσμένων ρυθμίσεων"
 4. Καταργήστε την επιλογή "Αποδοχή cookies από ιστότοπους" και αποθηκεύστε τις προτιμήσεις σας.
 5. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη ρύθμιση cookies στον Firefox, ανατρέξτε στην ακόλουθη σελίδα του Mozilla: http://support.mozilla.org/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences

Για όλα τα υπόλοιπα πρόγραμμα περιήγησης:

Ανατρέξτε στην ηλεκτρονική βοήθεια του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιείτε.

Εάν χρησιμοποιείτε διαφορετικές συσκευές για να προβάλετε και να αποκτήσετε πρόσβαση στον ιστότοπο (για παράδειγμα, υπολογιστής, smartphone, tablet κ.λπ.), πρέπει να βεβαιωθείτε ότι κάθε πρόγραμμα περιήγησης σε κάθε συσκευή έχει προσαρμοστεί ώστε να αντικατοπτρίζει τις προτιμήσεις cookies σας. Για να διαγράψετε τα cookies από το πρόγραμμα περιήγησης Internet του smartphone ή tablet σας, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της συσκευής.

Πρέπει να δεχτείτε cookies για να επισκεφθείτε τον ιστότοπο;

Όχι, όχι απαραίτητα. Είναι δυνατή η απενεργοποίηση των cookies, συμπεριλαμβανομένων αυτών που χρησιμοποιούνται από τον ιστότοπό μας, απλά απενεργοποιώντας τη λειτουργία cookie στο πρόγραμμα περιήγησής σας ή αρνούμενη τη συγκατάθεσή σας στις πληροφορίες. Ωστόσο, ορισμένα τμήματα του ιστότοπου, καθώς και άλλες ιστοσελίδες, ενδέχεται να μην λειτουργούν σωστά όταν απενεργοποιηθεί αυτή η λειτουργία. Για παράδειγμα, σε περίπτωση πρόσβασης στον αποκλειστικό τομέα, ο ιστότοπος δεν μπορεί να προχωρήσει χωρίς τον έλεγχο ταυτότητας που παρέχεται από τα cookies.

Αποδοχή των cookies

Συνεχίζοντας να περιηγείστε σε αυτόν τον ιστότοπο, κλείνοντας τη λωρίδα πληροφοριών ή κάνοντας κλικ σε οποιοδήποτε τμήμα της σελίδας ή μετακινώντας για να επισημάνετε περαιτέρω περιεχόμενο, αποδέχεστε την Πολιτική Cookies της TECTRA Ltd και τα cookies θα οριστούν και θα συλλεχθούν αντιστοίχως.

Σε περίπτωση μη αποδοχής cookies εγκαταλείποντας την πλοήγηση, τυχόν cookies που έχουν ήδη καταχωριστεί τοπικά στο πρόγραμμα περιήγησής σας θα παραμείνουν καταχωρημένα εκεί αλλά δεν θα διαβάζονται πλέον ούτε θα χρησιμοποιηθούν από την TECTRA Ltd μέχρι την επόμενη και πιθανή αποδοχή της Πολιτικής Cookies.

α έχετε πάντα τη δυνατότητα να καταργήσετε αυτά τα cookies ανά πάσα στιγμή μέσω των μεθόδων που αναφέρονται στην παράγραφο "Πώς θα ενεργοποιήσετε ή απενεργοποιήσετε τα cookies στο πρόγραμμα περιήγησής σας;"

Cookies σε χρήση από τον ιστότοπο

Τεχνικά cookies

Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για συγκεκριμένους και περιορισμένους σκοπούς, συγκεκριμένα: να προσφέρει στον χρήστη ευκολότερη πλοήγηση, για σκοπούς εσωτερικής ασφάλειας, διαχείριση συστήματος, στατιστική ανάλυση σε σχέση με τις προτιμήσεις των χρηστών. Τα cookies που χρησιμοποιούνται από τον ιστότοπο ανήκουν στην κατηγορία των "τεχνικών cookies", δηλαδή τα cookies που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για "τη μετάδοση μιας επικοινωνίας σε ένα δίκτυο ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή στο βαθμό που είναι απολύτως απαραίτητο για τον πάροχο υπηρεσία της εταιρείας για τις πληροφορίες που έχει ζητήσει ρητά ο συνδρομητής ή ο χρήστης για την παροχή αυτής της υπηρεσίας".

Συνήθως εγκαθίστανται απευθείας από τον ιδιοκτήτη ή τον διαχειριστή της ιστοσελίδας και χωρίζονται σε:

 • πλοήγησης ή cookies περιόδου λειτουργίας που είναι απαραίτητα για τη φυσιολογική πλοήγηση και τη χρήση του ιστότοπου (όπως για παράδειγμα αγορά ή εξακρίβωση της ταυτότητας για πρόσβαση σε περιοχές περιορισμένης πρόσβασης).
 • τα cookies λειτουργικότητας, τα οποία επιτρέπουν στο χρήστη να πλοηγηθεί σύμφωνα με μια σειρά επιλεγμένων κριτηρίων (για παράδειγμα, τη γλώσσα, τα προϊόντα που επιλέγονται για αγορά), προκειμένου να βελτιωθεί η εμπειρία περιήγησης στον ιστότοπο.

Τα cookies αυτού του τύπου καθορίζονται στην παρακάτω λίστα και η προηγούμενη συγκατάθεση των χρηστών δεν απαιτείται για αυτά.

Cookies τρίτων

Τα cookies τρίτων (δηλ. τα cookies που δημιουργούνται από έναν ιστότοπο διαφορετικό από αυτόν που επισκέπτεται ο χρήστης) λειτουργούν επίσης στον ιστότοπο και χρησιμοποιούνται για την παροχή πρόσθετων υπηρεσιών και λειτουργιών στους επισκέπτες και για τη βελτίωση της χρήσης του ίδιου του ιστότοπου. Η παρούσα πολιτική cookies δεν ισχύει για υπηρεσίες που παρέχονται από τρίτους και αυτός ο ιστότοπος δεν ελέγχει τα cookies τους, τα οποία διαχειρίζονται εξ ολοκλήρου τρίτα μέρη, ούτε έχει πρόσβαση στις πληροφορίες που συλλέγονται μέσω αυτών των cookies. Συνεπώς, οι πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των cookies και τους σκοπούς τους, καθώς και σχετικά με τον τρόπο απενεργοποίησής τους, παρέχονται απευθείας από τους εκάστοτε τρίτους στις παρακάτω σελίδες.

Συγκεκριμένα, αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies από τα ακόλουθα τρίτα μέρη:

Google Analytics

Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Google Analytics για στατιστικούς σκοπούς. Πρόκειται για μια υπηρεσία ανάλυσης ιστού που παρέχεται από την Google Inc. που χρησιμοποιεί cookies, τα οποία είναι αποθηκευμένα στον υπολογιστή του χρήστη, ώστε να επιτρέπεται η στατιστική ανάλυση σε συνολική μορφή σχετικά με τη χρήση του ιστότοπου που επισκέπτεστε. θα πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι εκτός από τα cookies, η Google χρησιμοποιεί επίσης ετικέτα pixel.

Τα δεδομένα που παράγονται από το Google Analytics αποθηκεύονται από την Google όπως υποδεικνύεται στις διαθέσιμες πληροφορίες στην ακόλουθη διεύθυνση URL: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

Για να συμβουλευτείτε την πολιτική απορρήτου της εταιρείας Google Inc., ανεξάρτητου κατόχου της επεξεργασίας δεδομένων σχετικά με την υπηρεσία Google Analytics, ανατρέξτε στην παρακάτω διεύθυνση: http://www.google.com/intl/el/analytics/privacyoverview.html

Αυτός ο ιστότοπος έχει πραγματοποιήσει τη διαδικασία ανωνυμοποίησης IP των χρηστών που παρέχει η Google που περιγράφονται στον παρακάτω σύνδεσμο: https://support.google.com/analytics/answer/2763052 και αποδέχθηκε την τροποποίηση σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων (τροποποίηση δεδομένων επεξεργασίας δεδομένων Google Analytics v20130906), η οποία διατέθηκε από το Google Analytics σύμφωνα με την οδηγία 95/46 / ΕΚ, με το οποίο η Google αναλαμβάνει να επεξεργαστεί τα δεδομένα σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Πελάτη (ιδιοκτήτη του ιστότοπου) και να μην τα μοιράζεται με άλλες πρόσθετες υπηρεσίες, αν δεν το ζητήσει ο ίδιος ο πελάτης, μέσω των ρυθμίσεων των υπηρεσιών. Σε αυτό το σημείο, ο χρήστης ενημερώνεται ότι ο κάτοχος αυτού του ιστότοπου δεν έχει συνδέσει το Google Analytics με καμία πρόσθετη υπηρεσία και ότι δεν έχει ενεργοποιηθεί καμία επιλογή διαφήμισης ή ανταλλαγής δεδομένων με την Google.

Υπό το πρίσμα των μέτρων που εγκρίθηκαν, η υπηρεσία Google Analytics, που χρησιμοποιείται από αυτόν τον ιστότοπο για στατιστικούς σκοπούς, ενεργοποιείται κατά την πρόσβαση, χωρίς να απαιτείται από τον χρήστη οποιαδήποτε συγκατάθεση για την απελευθέρωση των σχετικών cookies.

Στο παρακάτω σύνδεσμο υπάρχει το πρόσθετο του προγράμματος περιήγησης για απενεργοποίηση του Google Analytics: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Google Maps

Το Google Maps είναι μια υπηρεσία που προσφέρεται από την Google και η οποία επιτρέπει τη χρήση γεωγραφικών χαρτών που μπορούν να αναζητηθούν μέσω του ιστού. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των δεδομένων και την επεξεργασία τους από την Google, συνιστάται να προβάλλετε τις πληροφορίες που επεξεργάζεται η Google στις ακόλουθες διευθύνσεις: http://www.google.com/intl/policies/privacy/ and http://www.google.com/intl/policies/technologies/location-data/

Πού μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookies;

All About Cookies - Ανεξάρτητη οργάνωση

Your Online Choices - Ανεξάρτητη οργάνωση